Khamis, 26 Mac 2009

MP PAS Kuala Krai: Terlalu banyak birokrasi bukan menyelesai masalah tetapi menambahkan masalah

dipetik dari MPPAS


10 Mac 2009 - Perbahasan Usul (Mencelah jawapan Timbalan Menteri Di Jabatan Perdana Menteri menggulung Perbahasan Titah DiRaja)

Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Cameron Highlands. Kita sudah dengar penjelasan daripada beberapa perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pokok Sena.

Kita dengar ada arahan supaya wakil-wakil jabatan tertentu tidak hadir dalam mesyuarat kerajaan negeri ataupun daerah di mana kuasa diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Rakyat. Ini bukan rahsia lagi tetapi sudah didedahkan dan ada jawapan kepada soalan-soalan tersebut dalam Parlimen.

Tadi complaint daripada rakan-rakan Sabah dan Sarawak ialah kakitangan kerajaan, kemungkinan tidak menyokong Barisan Nasional dan melakukan sabotaj. Menteri menjawab, bahawa ini kerana terlalu banyak birokrasi, lapisan-lapisan untuk mendapat kelulusan. Bila ini berlaku, cara kita ialah untuk mengurangkan birokrasi, mengurangkan red tape. Akan tetapi dengan mewujudkan satu lagi lapisan eksekutif yang bertindan, ini bukan menyelesaikan masalah. Menambahkan masalah.

Jadi tidak rasional langsung cara penyelesaian Barisan Nasional terhadap masalah yang dibangkitkan oleh kita semua bahawa terlalu banyak red tape. Selepas itu kita datang lagi, kita blame lagi kakitangan kerajaan yang berada di belakang sana kerana tidak melakukan kerja dan penyampaian tidak betul. Jadi bagaimana pandangan Menteri? Adakah ini tidak
contradictory dengan izin. Terima kasih .

Tuan S. K. Devamany: Saya tidak menafikan bahawa birokrasi memang ada di peringkat semua, di daerah, negeri dan Persekutuan. Saya mencadangkan kepada Yang Berhormat Jempol supaya kalau adanya projek-projek yang begitu penting untuk rakyat terus juga boleh tulis surat kepada Pengarah ICU dan juga kepada agensi-agensi di peringkat Persekutuan.

Dr. Haji Mohd. Puad Zarkashi [Batu Pahat]: [Bangun]
Dato’ Haji Lilah Yasin [Jempol]: [Bangun]
Tuan S. K. Devamany: Bukan sahaja di peringkat bawah, bottoms up. Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen terus juga boleh top bottom. Iaitu dari atas boleh maklumkan supaya boleh dipadankan dua-dua.

Selasa, 17 Mac 2009

MP PAS Kuala Krai: Langkah-langkah segera perlu diambil mengatasi masalah jalanraya rosak selepas banjir


5 Mac 2009 - Sesi soalan jawab lisan
Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin dapat penjelasan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah jalan raya sebab pada Januari yang lalu, di Kelantan berlaku banjir untuk beberapa hari yang menyebabkan beberapa batang jalan raya rosak.

Saya ingin tahu response time kepada pembaikan semula dan tindakan untuk menjamin keselamatan ini, berapa masa yang diambil daripada insiden sampai kepada permulaan pembaikan kerana ada jalan di Kuala Krai yang sangat-sangat berbahaya dengan cerun di sebelah kiri dan pengadang jalan sudah runtuh dibawa oleh air banjir, keruntuhan cerun itu.

Hari ini masih belum dimulakan apa-apa bentuk rawatan kepada kerosakan tersebut. Jadi, bagaimana Standard Operating Procedure untuk menangani masalah-masalah sebegini. Terima kasih.

Dato’ Yong Khoon Seng: Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Tuan Yang di-Pertua, kalau kerosakan yang berlaku kerana banjir, pembaikannya akan dibuat dengan cara segera seperti mana kita buat di jalan raya yang mendap di Tatau, Bintulu dengan cara segera.

Bagi Yang Berhormat Kuala Krai, dalam rancangan kita, kita telah pun mengenal pasti 225 tempat atau lokasi yang berbahaya yang memerlukan peruntukan RM150 juta. Di dalam ini juga kita ada empat lokasi di Kuala Krai dalam lokasi-lokasi yang akan dibaiki.

Soalan asal No. 7 - Ir. Haji Hamim Bin Samuri [ Ledang ] minta MENTERI KERJA RAYA menyatakan apakah langkah-langkah jangka masa panjang dan pendek untuk mengatasi masalah jalan raya seperti Laporan Pantomim Keselamatan Jalan Raya tentang banyak lokasi jalan raya yang tidak selamat.

MP PAS Kuala Krai: Lanun sms … menyedut wang melalui airtime


4 Mac 2009 - Sesi soalan jawab lisan
Dr. Mohd Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya rasa soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tenom dan juga soalan tambahan beliau tadi bukan sangat risau akan SMS spam ataupun SMS yang berlambak-lambak sehingga memenuhkan peti kita.

Akan tetapi yang lebih dirisaukan ialah lanun SMS. Di mana SMS ini apabila turut akan mengambil sebahagian daripada kredit dalam akaun-akaun kita. Saya pun tidak pasti sama ada perkara ini boleh berlaku ataupun tidak. Akan tetapi kalau ia merupakan satu perkara yang boleh dilakukan oleh mana-mana pihak untuk menyedut wang kita melalui pengambilan airtime ini. Ini satu jenayah yang perlu disekat.

Jadi soalan saya, apakah andaian Yang Berhormat Tenom itu suatu perkara yang boleh berlaku dan kalau tengah berlaku apa tindakan oleh kerajaan? Terima kasih.

Dato’ Joseph Salang anak Gandum: Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai. Kalau pencurian airtime yang dikatakan Yang Berhormat Tenom dan begitu yang dikatakan Yang Berhormat Kuala Krai. Airtime sebenarnya payah sangat hendak mencuri airtime seseorang pelanggan oleh seseorang pelanggan yang lain.

Jika terdapat dan ada bukti iaitu seorang pelanggan mendapati bahawa airtime beliau ada kemungkinan dicuri oleh pelanggan lain, beliau boleh menghubungi dan saya percaya SKMM akan mencari jalan bagaimana ia dapat dilakukan.

Saya percaya setakat ini tidak ramai yang boleh menjadi lanun airtime ini oleh kerana ia sangat teknikal. Sekiranya ada aduan, aduan ini boleh ditujukan kepada, saya boleh sebutkan laman web SKMM di sini iaitu aduan@skmm.gov.my. Ini boleh kita sama-sama cuba membendung sekiranya ada berlakunya kecurian airtime. Sebagaimana yang telah saya katakan tadi,
sekiranya terdapat pemberi atau pun syarikat telekomunikasi ada terlibat dalam perkara ini, mereka boleh didenda dan ada kemungkinan juga pergantungan perkhidmatan port ringkas mereka boleh diambil oleh SKMM.

Soalan asal No. 5 - Tuan Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI TENAGA, AIR DAN KOMUNIKASI menyatakan sejauh manakah Kerajaan dapat membendung masalah lanun SMS yang semakin berleluasa termasuklah SMS berantai yang sering dihantar terutama bagi pengguna-pengguna Celcom.

Rabu, 4 Mac 2009

MP PAS Kuala Krai: Kementerian menangani mesin-mesin judi, … memberi lesen judi, empat nombor ekor

2 Mac 2009 - Sesi soalan jawab lisan
Dr. Mohd. Hatta bin Md. Ramli [Kuala Krai]: Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua dan terima kasih Menteri. Jawapan terakhir daripada Menteri tadi amat memberangsangkan iaitu kerajaan ingin menangani masalah berjudi ini kerana kaitannya dengan keruntuhan akhlak dan moral terutamanya kepada para-para pelajar dan juga golongan-golongan yang apabila berhadapan dengan masalah mereka berpaling pada judi.

Kita juga nampak seriusnya kementerian dalam menangani isu mesin-mesin judi ini. Akan tetapi sedarkah Yang Berhormat Menteri bahawa kerajaan sendiri dalam pada memberikan lesen judi, empat nombor ekor, Toto dan sebagainya juga mengendalikan cabutan-cabutan khas yang diberikan oleh Kementerian Kewangan untuk melaksanakan cabutan bertujuan untuk mendapatkan dana untuk kebajikan, untuk pendidikan, kesihatan dan sebagainya. Jadi dengan cara judi ini kerajaan berhasrat untuk mendapatkan dana, membangunkan negara. Apakah ini juga tidak menyebabkan bertambahnya orang berjudi?

Banyaknnya wang digunakan untuk berjudi dan menambah masalah sosial seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri sendiri tadi? Terima kasih. [Tepuk]
Dato’ Seri Syed Hamid Albar: Timbalan Yang di-Pertua mengenai cabutan-cabutan yang dilakukan bagi tujuan kebajikan tidak semestinya berbentuk perjudian. Yang paling penting ialah, kita yang mempunyai didikan dan pendekatan akhlak yang kuat, tidak usahlah kita terlibat dalam aktiviti-aktiviti seperti itu.

Jikalau kita anggap aktiviti-aktiviti itu satu kesalahan. Malaysia ini adalah satu masyarakat majmuk. Macam-macam orang suka kepada pendekatan yang berbeza-beza jadi saya menganggap soalan Yang Berhormat walaupun terkeluar bukan menjadi
hasrat kerajaan untuk menggalakkan judi. Ia menjadi tanggunggkawab kita secara bersama.

Soalan asal No. 11 - Puan Tan Ah Eng [ Gelang Patah ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) apakah langkah-langkah bagi mengatasi mesin slot yang semakin serius di seluruh negara; dan
(b) langkah-langkah mengatasi masalah salah guna ‘funfair’ yang menyediakan permainan berunsur perjudian di seluruh negara.

Selasa, 3 Mac 2009

Sidang Tergempar DUN Perak


gambar sekitar sidang DUN Perak:


dipetik dari permatang.blogspot dan tranungkite.net

Isnin, 2 Mac 2009

Umno-BN tadbir negara dengan hasil judi

Wan Nordin Wan Yaacob Sat Feb 28, 09 2:01:13 am MYT
KUALA LUMPUR, 28 Feb (Hrkh) - PAS khuatir tindakan yang dilakukan oleh bakal Perdana Menteri, Dato' Seri Najib Tun Razak seolah menggambarkan Umno/BN mentadbir negara dengan hasil wang judi.

Ini berikutan, tindakan Najib yang meluluskan 10 'special draw' judi sebaik sahaja menerajui Kementerian Kewangan menampakkan 'tembelang' sebenar bakal Presiden Umno itu.
Demikian kata Bendahari PAS, Dr Mohd Hatta Ramli semasa mengulas jawapan bertulis Kementerian Kewangan mengenai kelulusan 10 cabutan 'special draw' kepada Ahli Parlimen Rasah, Loke Siew Fook baru-baru ini.

"Jawapan bertulis yang diberi kepada Loke terdapat 10 kali 'special draw' (cabutan khas) yang dibuat selepas Najib menerajui Kementerian Kewangan.
"Dengan cabutan itu kerajaan mendapat hasil cukai itu sebanyak RM77,026,171.04. dan dalam jawapan kementerian itu bahawa cabutan bertujuan untuk dana pendidikan, kesihatan dan sebagainya, "dakwa Hatta.

PAS khuatir tindakan ini sekali lagi menggambarkan bahawa Umno/BN mentadbir negara dengan hasil wang judi, katanya.

Malah paling dikesali, dalam keadaan ketiadaan wang kerajaan Umno/BN begitu mudah menggunakan industri judi untuk mendapatkan sumber kewangan, ujarnya.
"Ini juga menunjukkan kerajaan sebenarnya menggalakkan orang ramai berjudi, sedangkan judi akan mengundang kepada masalah sosial dan sebagainya," kata beliau yang juga Ahli Parlimen Kuala Krai.

Paling membimbangkan, dalam keadaan ekonomi gawat, tabiat judi ini digalakkan dengan kelulusan 'special draw' akan hanya memusnahkan lagi ekonomi dan kantung rakyat, kata Hatta.
Sementara itu, Loke mendedahkan Kementerian Kewangan telah meluluskan 10 cabutan 'special draw' (cabutan khas) pada tahun 2008.
Katanya jumlah kutipan cukai yang diperolehi daripada cabutan khas tersebut adalah sebanyak RM77,026,171.04.

Kerajaan membenarkan cabutan khas diadakan berdasarkan kepada keperluan semasa yang bertujuan untuk membiayai pelbagai program dan projek pembangunan yang berbentuk sukan, kebajikan, pendidikan, kesihatan dan kemasyarakatan, dedahnya.- azm/mks. _