Selasa, 30 Jun 2009

MP PAS Kuala Krai: Soalan kepada Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani

Sesi Pertanyaan Jawab Lisan 18 Jun 2009

Soalan tambahan Ahli Parlimen Kuala Krai, Dr Mohd Hatta Ramli kepada soalan asal No. 10. Dr. Che Rosli bin Che Mat [ Hulu Langat ] minta MENTERI PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI menyatakan adakah Kementerian sudah mengkomersialkan R&D tanaman ‘styvia’ yang dijalankan oleh MARDI sebagai alternatif pengeluaran gula. Sejauh manakah kejayaan yang dicapai dalam pemasaran gula alternatif ini bagi membantu menjaga kesihatan rakyat.

Tiada ulasan: